Aktualny czas w Gdynia:

Jesteś na stronie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Cisowej

Plus GSM

Poniżej przedstawiam linki do najważniejszych informacji związanych z siecią telefonów komórkowych.

 • Cennik detaliczny telefonów maj 2024
 • Iplus 2022r. (internet)
 • Laptopy - aktualna oferta
 • Taryfy Związkowe szczegółowe informacje • Z poważaniem
  Tadeusz Winiarski

  TARYFY I AKTUALNE PAKIETY BEZ LIMITU


  Specjalny plan cenowy

  Bez

  Limitu 5

  Bez

  Limitu 10

  Bez

  Limitu 15

  Bez

  Limitu 20

  Bez

  Limitu 30

  Bez

  Limitu 40

  Bez

  Limitu 50

  Bez

  Limitu 100

  NEW

  Bez

  Limitu 29

  NEW

  Bez

  Limitu 39

  NEW

  Bez

  Limitu 49

  Abonament za jeden okres rozliczeniowy po upuście

  5 zł

  10 zł

  15 zł

  20 zł

  30 zł

  40 zł

  50 zł

  100 zł

  29 zł

  39 zł

  49 zł

  Abonament za jeden okres rozliczeniowy przed upustem

  50 zł

  50 zł

  50 zł

  50 zł

  100 zł

  100 zł

  100 zł

  200 zł

  100 zł

  100 zł

  100 zł

  Pakiet internetowy Non Stop [1]

  2 GB

  10 GB

  30 GB

  40 GB

  60 GB

  80 GB

  200 GB

  500 GB

  300 GB

  600 GB

  2000 GB

  Opłata za zmianę dotychczas wykorzystywanej taryfy/planu cenowego na specjalny plan cenowy Bez Limitu – za każdą zmianę

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  Opłata miesięczna za każdego użytkownika w usłudze „System Plus”3

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  Opłata za zmianę w usłudze „System Plus”[5]

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  1,00 zł

  Pakiet minut UE (opis Pakietu zgodnie z pkt 10 poniżej)

  Nie dotyczy

  100 minut

  200 minut

  Nie dotyczy

  Opłata za Pakiet minut UE

  Nie dotyczy

  0 zł

  0 zł

  Nie dotyczy

  Opłata za 1 minutę połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym wykonanego w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu 

  0,05 zł

  Opłata  za wysłanie 1 wiadomości SMS w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu  

  0,03 zł

  Opłata  za wysłanie MMS w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu – naliczana za każde rozpoczęte 100 KB

  0,04 zł

  Opłata  za Pakietową Transmisję Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie rozliczane co 1 KB

  0,04 zł za 1 MB


  TARYFY I AKTUALNE PAKIETY iPLUS


   

   

  iPlus biznes

  15

  iPlus

  biznes

  25

  iPlus biznes

  35

  iPlus

  biznes

  45

  iPlus biznes

  55

  iPlus

  biznes

  65

  iPlus biznes

  85

  iPlus biznes

  100

  Abonament – za 1 okres rozliczeniowy przed upustem

  50,00 zł

  50,00 zł

  70,00 zł

  70,00 zł

  90,00 zł

  90,00 zł

  190,00 zł

  190,00 zł

  Abonament - za 1 okres rozliczeniowy po upuście

  15,00 zł

  25,00 zł

  35,00 zł

  45,00 zł

  55,00 zł

  65,00 zł

  85,00 zł

  100,00 zł

  Limit wysłanych  i odebranych danych w jednym okresie rozliczeniowym („podstawowy limit transmisji danych”)

  60 GB

  100 GB

  150 GB

  200 GB

  300 GB

  400 GB

  600 GB

  800 GB

  Prędkość pobierania danych (maksymalna prędkość transmisji danych)

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  do 300 Mb/s

  Prędkość wysyłania danych (maksymalna prędkość transmisji danych)

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  do 50 kb/s

  Stawka za przesłanie 1 krajowej wiadomości tekstowej SMS do krajowych sieci komórkowych*

  0,15 zł

  Stawka za 1 minutę krajowego połączenia głosowego**

  0,65 zł

  Stawka za przesłanie 1 krajowej wiadomości multimedialnej MMS do krajowych sieci komórkowych***

  0,33 zł

  Opłata za aktywację karty SIM w specjalnym planie cenowym iPlus biznes – za 1 kartę SIM - po upuście

  1,00 zł

  Opłata za zmianę dotychczasowej taryfy / planu cenowego na specjalny plan cenowy iPlus biznes – za 1 kartę SIM - po upuście

  0,00 zł