• Grudzień 2017)

Jesteś na stronie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Cisowej

Przegląd prasowy czyli wydarzenia kolejowe z Polski w pigułce.

Wraz z Nowym Rokiem 2018 wchodzą nowe elementy strony. Poniżej przedstawiamy odnośnik do nowej zakładki w której znajdziecie wydarzenia związane z rozwojem Polskiej kolei w minionych miesiącach. Życzymy miłej lektury.Otwórz

Z poważaniem
Rada Zakładowa ZZMSKM

Rada Dialogu Społecznego "Głos Maszynisty- Listopad"

OPZZ przedstawił Radzie Dialogu Społecznego własny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W tym pierwszym najważniejszą zmianą jest likwidacja zasady wygaszania prawa do „pomostówek” Przygotowane przez OPZZ propozycje regulacji zostały przekazane Radzie Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym 30 października. Więcej w Listopadowym Głosie Maszynisty

Igranie z ogniem "Głos Maszynisty- Listopad"

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza odroczyć obowiązek szkolenia maszynistów przy użyciu symulatorów pojazdów kolejowych – z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019 roku. Trzyletnie „vacatio legis” okazało się czasem niewystarczającym na wdrożenie przepisów. Więcej w Listopadowym Głosie Maszynisty